Ambities

Iedereen aan de slag met zelforganisatie!

Community

Het is de ambitie van Stichting Zelforganisatie om een community rondom het thema zelforganisatie op te bouwen, zelforganisatie op zoveel mogelijk plekken te promoten en initiatieven op het gebied van zelforganisatie te ondersteunen. De stichting fungeert hierbij als katalysator. Zij organiseert netwerkbijeenkomsten, congressen en brainstormsessies - voor zichzelf en ook voor anderen. Daarnaast is zij als penvoerder betrokken bij innovatieve projecten voor MKB'ers en ZP'ers. Het werk van de stichting wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners.

‘Zelforganisatie’ is een principe dat heel veel gezichten en benamingen kan hebben. Het omvat bijvoorbeeld begrippen als ‘Rijnlands organiseren’, ‘burgerparticipatie’, ‘zelfsturing’, ‘organisatie 3.0’, ‘nieuw leiderschap’, ‘het nieuwe werken’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘zorg 3.0’. Zelforganisatie is echter meer; het verwijst naar de dynamische orde die emergent ontstaat in een complex adaptief systeem.

Agenda

1-3 juli 2015

Third Hague Peace Conference
» Meer informatie


Partner worden?

Word lid van het platform rondom zelforganisatie

Geniet als partner van Stichting Zelforganisatie van alle voordelen.
» Meer informatie