Communicatie en coördinatie, niet alleen in de zorg

Drie bedrijven, Topicus, Communication Concert en IC 180 Graden begonnen binnen het IPC samen aan de ontwikkeling van een slim coördinatie- en communicatieplatform voor de zorgsector. Het doel: ICT gebruiken om zelforganisatie van patiënten mogelijk te maken.

Uiteindelijk sneed ieder van de drie partners het generieke product toe op zijn eigen markt. Topicus creëerde Zorgportaal, voor diagnose op afstand. Communication Concert zette het om in een klant contact platform voor een makelaar.  Rien van Adrighem van IC 180 Graden ontwikkelde MantelPlan, een platform dat mantelzorgers helpt hun sociale netwerk te mobiliseren en organiseren.

"Het blik (potentiele) mantelzorgers is groot," vertelt Van Adrighem. "Maar mensen hebben ook andere verplichtingen en willen zich niet vastleggen. Met MantelPlan kunnen ze iedere keer opnieuw beslissen of ze willen en kunnen helpen. Mensen kunnen vol overgave ‘ja' zeggen, omdat ze ook weer ‘nee' mogen zeggen."

MantelPlan werkt als volgt: een ziek of hulpbehoevend persoon (of zijn directe mantelzorger) maakt online een account aan. Vervolgens vraagt hij zijn familie en vrienden om ook een profiel aan te maken, waarin zij hun beschikbaarheid aangeven.

De patiënt kan in MantelPlan een 'hulpvraag' uitzetten: verzoekjes om de ramen te komen wassen, te komen helpen bij het aankleden, of een boodschap te doen.  MantelPlan gaat op zoek naar een beschikbare persoon in zijn directe netwerk, en legt contact via sms of e-mail. Is er niemand beschikbaar, dan stelt het systeem iemand voor uit het MantelPlan-netwerk: vrijwilligersorganisaties, kerken, verenigingen, maar ook professionele thuiszorgorganisaties.

De patient kan de hulp accepteren, of weigeren. MantelPlan komt dus tegemoet in ieders behoeften. Bevalt de match, dan geven beide partijen positieve feedback. De mantelzorger wordt dan aan het vertrouwde netwerk van de patient toegevoegd. Zo groeit het netwerk van de patient vanzelf.

"Het is vooral een kwestie van het organizeren van vertrouwen," vertelt Van Adrighem. "Vaak aarzelen zorgvragers om hulp van buitenstaanders te accepteren. Dus stapt zoonlief toch weer zelf in de auto om de boodschappen voor zijn bejaarde moeder te doen. Met MantelPlan weten alle partijen dat het goed zit."