IPC SMART Sharing

Resultaten na innovatief samenwerken

Tweeëntwintig ondernemers zijn aan de slag gegaan met innoveren volgens de principes van zelforganisatie. Centraal hierbij zijn kennisdeling en samenwerken. Na anderhalf jaar zijn de mkb'ers bezig met het afronden van hun innovatieprojecten. Hier alvast een voorproefje van wat ze bereikt hebben.

Eén van de ontwikkelde producten is een energiedata collectie methode, welke is ontwikkeld door Geninno. Samenwerking met deelnemer Between-Us maakt het mogelijk voor Geninno om dit systeem te testen bij woningcorporaties. Een dergelijke samenwerking is niet uniek binnen een IPC project. Ook de bedrijven Info.nl, GridLine en ParaBotS hebben de handen in één geslagen. Ieder van deze bedrijven bezit specialistische kennis omtrent websites. Gezamenlijk hebben zij een tool ontwikkeld dat op een eenvoudige manier inzicht geeft in de verschillende aspecten van een website. Om met zo'n vernieuwend product te komen, waarbij de specialismes gecombineerd worden, is samenwerking noodzakelijk. Deelname aan het IPC project heeft dit mogelijk gemaakt.

Er zijn ook producten ontwikkeld die het mogelijk maken voor ondernemers om in de toekomst succesvolle samenwerkingen aan te gaan. Zo ontwikkelde AIMgen Lab ‘MatchMyMission'. Dit is een interactief online platform wat als doel heeft om onderlinge samenwerking en kennisuitwisselingen bij (startende) ondernemers te verbeteren. Deze tool bereid ondernemers voor op het zelfstandig ondernemerschap.

Naast nieuwe producten, diensten en samenwerkingen heeft het IPC project SMART Sharing meer opgeleverd. Zo stelt Michiel Ridder, van het bedrijf Raatwerk, vast dat hij tijdens de ontwikkeling van een vernieuwend ArboManagementSysteem veel heeft geleerd in het aanscherpen en formuleren van doelen en plannen. Dit helpt hem in de toekomst verder bij de doorontwikkeling van zijn werkzaamheden en producten.

Het IPC project SMART Sharing loopt tot januari 2013. Daarna valt de financiële steun van Agentschap NL weg. Dit betekent niet dat de projecten ophouden te bestaan. Het collectieve project van Geoscape, ParaBotS en Info.nl wordt gekenmerkt door een lange termijn visie. Deze partijen hebben gezamenlijk een applicatie ontwikkeld die toeristen helpt het échte Amsterdam te ontdekken. Vernieuwend is de aantrekkelijke manier waarop informatie getoond wordt en dat de App niet afhankelijk is van data-roaming. In de toekomst willen de partijen de technologie uitbreiden naar andere talen en bronnen zodat ook Nederlandse toeristen bediend kunnen worden wanneer zij grote steden in Europa bezoeken.

Als bedrijf mag je dan een innovatief product en dienst ontwikkeld hebben, de implementatie blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn. CastelloServe, die een communicatie platform voor scholen ontwikkelde, heeft dit van dichtbij ervaren. Rob Claassens licht toe: ‘angst voor het onbekende bij de scholen speelt ons daarbij serieus parten'. Mede door dit IPC project heeft CastelloServe ontdekt dat ze op andere markten kunnen opereren die in mindere mate bij het onderwijs liggen.

Al met al kunnen we nu al spreken van een succesvol IPC traject. Een traject dat heeft geleid tot veel vernieuwende, innovatieve en creatieve producten, samenwerkingen en inzichten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de IPC Smart Sharing kunt u contact met ons opnemen.

Agenda

1-3 juli 2015

Third Hague Peace Conference
» Meer informatie


Partner worden?

Word lid van het platform rondom zelforganisatie

Geniet als partner van Stichting Zelforganisatie van alle voordelen.
» Meer informatie