Platform

Stichting Zelforganisatie is hét platform waarop kennis en ervaring over zelforganisatie worden uitgewisseld en waar nieuwe matches worden gemaakt om zo de kennis over en toepassing van zelforganisatie te vergroten en actief uit te dragen.

Activiteiten

Stichting Zelforganisatie bouwt aan een zelforganisatie-community bestaande uit innovatieve bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen en (groepen) mensen die affiniteit hebben met zelforganisatie. Binnen de community faciliteren we de kennisdeling en uitwisseling van ervaringen via bijeenkomsten, netwerksessies en presentaties, zowel fysiek als virtueel via deze webiste.

De stichting organiseert - al dan niet samen met of in opdracht van partners - congressen en themadagen waarbij zelforganisatie in een specifieke sector voor het voetlicht wordt gebracht. Denk bijvoorbeeld aan zelforganisatie in de zorg of logistiek, bij scholen, bedrijven of in vrijwilligerswerk. Iris Meerts, directeur van Stichting Zelforganisatie, wordt ook regelmatig ingehuurd als spreker op het gebied van zelforganisatie. Daarnaast organiseren wij de jaarlijkse Nationale Dag van de Zelforganisatie, waar niet alleen fundamentele kennis omtrent zelforganisatie wordt verspreid maar ook praktische toepassingen en succesvolle voorbeelden.

Wij zijn ook penvoerder van innovatieve trajecten waarin bedrijven en organisaties concreet aan de slag gaan met zelforganisatie. In dit kader brengen wij relevante bedrijven en (groepen) mensen met elkaar in contact (matching), onderzoeken wij de mogelijkheden voor financiering en lobbyen voor nieuwe subsidieregelingen met als doel zelforganisatie zo breed mogelijk in de vier focus-gebieden (onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en de maatschappij) te promoten.

Ten slotte helpen wij bedrijven en organisaties om aan de slag te gaan met zelforganisatie via gericht advies, inspirerende workshops en trainingen. Wilt u hier meer over weten?
Wij helpen u graag.

Word partner

In al deze activiteiten is een belangrijke rol voor onze partners weggelegd. Door hun bijdragen kunnen wij zelforganisatie nog meer en beter uitdragen, onderzoek doen en evenementen organiseren. Als u ons gedachtengoed onderschrijft en dit samen met ons actief wil uitdragen,
word dan ook partner van Stichting Zelforganisatie! Kijk hier voor de mogelijkheden. 

Nieuwsbrief

Agenda

1-3 juli 2015

Third Hague Peace Conference
» Meer informatie


Partner worden?

Word lid van het platform rondom zelforganisatie

Geniet als partner van Stichting Zelforganisatie van alle voordelen.
» Meer informatie